top of page

จุดขายหน้าร้าน (POS)

คุณสมบัติทั่วไป

 • ระบบ Web Application

 • เข้าใช้งานด้วย Web Browser เช่น Google Chrome

 • แสดงผลบนอุปกรณ์ PC, Tablet

 • ระหว่างวันสามารถทำงานแบบ Offline เพื่อขายของได้

 • รองรับอุปกรณ์ Touchscreen, Barcode Scanner, Thermal Printer

ข้อมูลสินค้า ราคา และ โปรโมชั่น

 • SKU, Barcode        

 • Photo        

 • Product Category        

 • Combo Product        

 • Pricelist        

 • โปรโมชั่น สามารถกำหนดตามระยะเวลา หรือเฉพาะลูกค้าบางราย หรือบางสาขาได้        

 • ลักษณะการทำโปรโมชั่นที่รองรับ        

 1. กำหนดส่วนลดท้ายบิลแบบขั้นบันได

 2. กำหนด % ส่วนลดตามหมวดหมู่สินค้าของจุดขาย

 3. กำหนด % ส่่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ แบบขั้นบันไดของสินค้าแต่ละตัว

 4. กำหนด % ส่วนลดของสินค้าเช่น X, Y, Z เมื่อซื้อสินค้า A, B หรือ C ครบตามจำนวน

 5. แถมสินค้า X, Y หรือ Z เมื่อซื้อสินค้า A, B หรือ C ครบตามจำนวน

 6. ระบุราคาขายพิเศษ เมื่อซื้อสินค้านั้นๆเข้าเงื่อนไขตามจำนวนที่ระบุ

 7. กำหนด % ส่วนลด หรือ ของแถม เมื่อซื้อสินค้าในหมวดหมู่ทมี่ระบุ ครบตามจำนวน

 8. กำหนด % ส่วนลดสำหรับสินค้าที่ราคาต่ำสุดในบิล

 9. กำหนดรายการสินค้าต่างๆ ที่เมื่อซื้อรวมกันตามจำนวน ที่ระบุ จะได้ราคาพิเศษ

 10. แถมสินค้าชนิดเดียวกับที่ซื้อ เมื่อซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ

 11. กำหนด % ส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

สต๊อก

 • Multi Warehouse    

 • Multi Location    

 • Re-Ordering Rule    

 • การแจ้งเตือน    

 • ระบบ Dashbaord แสดงใบงานทั้งหมด    

 1. ใบรับสินค้า (Receipt)

 2. ใบส่งสินค้า (Delivery Order)

 3. ใบย้ายภายใน (Internal Transfer)

 • ระบุ Location การจัดเก็บสินค้า ตามเงื่อนไขต่างๆ (Put Away Strategy)    

 • ปรับปรุงสต๊อก (Inventory Adjustment) โดยการนำเข้า Text File    

 • Reports    

 1. Stock Card

 2. Stock Movement

 3. Product Aging

 4. Inventory Valuation

ระบบข้อมูลลูกค้า และสมาชิก

 • ชื่อลูกค้า รหัส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์     

 • จัดทำ Pricelist สำหรับลูกค้าเฉพาะราย    

 • Loyalty Program    

 1. กำหนดประเภทสามชิก เช่น Silver, Gold

 2. ระบบสะสมแต้ม และ การใช้แต้ม

 • ทำการตลาด Online ผ่านระบบฐานข้อมูลสมาชิก    

การตั้งค่าจุดขาย

 • ระบบ Dashboard แสดงข้อมูลจุดขายทั้งหมด    

 1. ตั้งค่าสำหรับแต่ละจุดขายได้จากที่เดียว

 2. ตรวจสอบ Order ระหว่างวันของทุกจุดขายได้แบบ realtime

 3. ตรวจสอบผู้ใช้ที่กำลังใช้งานแต่ละจุดขายได้ และสามารถสั่งปิดจุดขายได้

 4. ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ตามจุดขายได้

 • จุดขายแต่ละจุด สามารถตั้งค่าไม่เหมือนกันได้ โดยรองรับการตั้งค่าดังนี้    

 1. ชื่อจุดขาย

 2. ผู้ใช้ที่มีสิทธิเปิดใช้งาน

 3. Pricelist ปกติ, Pricelist ตามช่วงเวลา, สกุลเงิน

 4. การคำนวณภาษี (แยก หรือ รวม VAT)

 5. หมวดหมู่สินค้าหลัก ที่จะนำมาแสดงผลทันที, กำหมดให้แสดงรูปของหมวดหมู่สินค้า

 6. กำหนดวิธีการรับชำระเงิน เช่น เงินสด, บัตรเครดิต, QR Code

 7. กำหนดข้อความที่จะแสดงที่หัวและท้ายใบเสร็จ

 8. อนุญาติให้จัดพิมพ์ใบเสร็จซ้ำหรือไม่

 9. อนุุญาติให้พิมพ์ใบเสร็จก่อนรับชำระเงินหรือไม่

 10. อนุญาติให้้แยกใบเสร็จหรือไม่

 11. กำหนด Inventroy Location หลัก

 12. เลือก Sales Team สำหรับบันทึกยอดขาย

 13. ระบุสาขาของจุดขายนั้นๆ

 14. กรณีที่มีผู้ใช้ในแต่ละจุดขายเกินหนึ่งคน สามารถกำหนด PIN Code ก่อนเข้าใช้งานได้

 15. กำหนดการ Sync ข้อมูล Order ในกรณีที่เปิดขายบิลเดียวกันจากหลายๆจุดขาย เช่นการรับ Order ผ่าน Smartphone

 16. กำหนดกฏการใช้งานต่างๆ เช่น การให้ส่วนลด, การเปลี่ยนจำนวนขาย, การเปลี่ยนราคาขาย

 17. กำหนดวิธีการให้ส่วนลด เช่น ส่วนลดท้ายบิล, ส่วนลดที่แต่ละรายการ, การแสดงส่วนลดในใบเสร็จ, เพดานการให้ส่วนลด

 18. กำหนดโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้จากจุดขาย

 19. กำหนดให้ใช้โปรโมชั่น ร่วมกับ Loyalty Program

 20. กำหนดกฏการรับคืนสินค้า

 21. อนุญาติให้ผู้ใช้เปลี่ยน Pricelist เองหรือไม่

 22. กำหนดลักษณะการแสดงผลบนหน้าจอฝั่งผู้ใช้ และ ฝั่งลูกค้า

การขายหน้าร้าน

 • รองรับระบบสองหน้าจอ โดยหน้าจอหลักสำหรับผู้ขาย และหน้าจอเสริมสำหรับแสดงผลให้ลูกค้า

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

 • รองรับการใช้งานกับหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

 • สามารถพัก Order ปัจจุบัน และ รับ Order ถัดๆไปได้ ไม่จำกัด

 • รับคืนสินค้าได้ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)

 • ระบบจับคู่โปรโมชั่นให้อัตโนมัติ

 • สามารถใช้้โปรโมชั่นหลายๆตัว พร้อมๆกันได้

 • แสดงผลส่วนลด ยอดสะสมแต้ม การใช้แต้ม บนใบเสร็จ

 • รองรับการขาย และการใช้ Gift Voucher

 • พิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ

 • ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มจากจุดขาย, เคาเตอร์เฉพาะ หรือจากสำนักงานใหญ่

การปิดสิ้นวัน และรายงาน

 • กระบวนการปิดสิ้นวัน    

 • รายงานเกี่ยวกับสินค้า    

 1. รายงานสรุปสินค้า ตามหมวดหมู่, Inventory Location, Period

 • รายงานการขาย    

 1. รายงานสรุปยอดขายตามสินค้า หมวดหมู่สินค้า ระยะเวลา

 2. Z-Report

 3. Payment Report

bottom of page